کلاس آنلاین ریاضی - پایه نهم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین ریاضی – پایه نهم – (6 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

192,000 تومان
کلاس آنلاین ریاضی - پایه هشتم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین ریاضی – پایه هشتم – (6 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

192,000 تومان
کلاس آنلاین ریاضی - پایه هفتم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین ریاضی – پایه هفتم – (6 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

192,000 تومان
کلاس آنلاین عربی - پایه نهم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین عربی – پایه نهم – (8 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

256,000 تومان
کلاس آنلاین عربی - پایه هشتم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین عربی – پایه هشتم – (8 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

256,000 تومان
کلاس آنلاین عربی - پایه هفتم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین عربی – پایه هفتم – (8 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

256,000 تومان
کلاس آنلاین علوم - پایه نهم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین علوم – پایه نهم – (6 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

192,000 تومان
کلاس آنلاین علوم - پایه هشتم - گروه آموزشی ونداد
15%
تخفیف

کلاس آنلاین علوم – پایه هشتم – (6 جلسه)

کلاس درسی که مرا مجذوب ساخت و احساساتی قوی در من برانگیخت. با حضور در کلاس‌های آنلاین سالیانه، میتونی درسات…

192,000 تومان