آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها
دقیقه به دقیقه با آموزش های ونداد

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

کلیپ آموزشی ریاضی و علوم گروه آموزشی ونداد

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

دقیقه به دقیقه با آموزش های ونداد

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

دوره‌ های آموزش طراحی گرافیک

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

دوره‌ های آموزشی برنامه نویسی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو استادیار

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار